torsdag den 22. september 2016


HUSK klubmødet i Odder Filatelistklub tirsdag den 27. september.


Foredrag ved Leif Ørndorf: Hoteller og restauranter i Odder, Århus og omegn.

Amerikansk lotteri.

lørdag den 10. september 2016


Næste møde er den 13. september

Mødet afholdes i Bibliotekets kælder

Dansk kilovare slagtes og kommer under hammeren.

søndag den 4. september 2016


Lørdag 3. september afholdt Forbundet repræsentantskabsmøde på Severin Kursuscenter i Middelfart.


Fra Odder Filatelistklub deltog Finn Laursen


Forbundets nye formand, Niels Kristian Hansen

 Jørn Walter Pedersen, Lis Birkedal og Niels Valdal


 Lilian Boye-Hansen og Leon Larsen

Leif Ørndorf