lørdag den 25. februar 2017

Kære medlemmer af Odder Filatelistklub!

På tirsdag er programpunktet generalforsamling. Vi håber, du også har interesse for at deltage her, selvom der ikke er så mange frimærker på bordet denne aften.

Udover valg til bestyrelse er der andre vigtige punkter, nemlig forslag til vedtægtsændringer og foreningens fortsatte medlemskab af DFF. Formanden har lavet en god og fyldig beretning, økonomien har også været god i det forløbne år, så alt i alt: kom og deltage!!!

Samtidig lige orientering om klubmøde i Silkeborg den 6. marts klokken 19.00. Forbundsformanden kommer til mødet og vil fortælle om n ye tiltag i forbundet. Så er der naturligvis også lejlighed til at stille spørgsmål. Tilmelding til dette møde til formanden Finn Laursen, der også samordner kørsel.

På bestyrelsens vegne

Niels
Fotos fra generalforsamlingen 2014


onsdag den 1. februar 2017

Tirsdag 31. januar kom Hans Rasmussen lige forbi for at fortælle om sin spændende postkortsamling "Fynske Herregårde"

Hans Rasmussen


Ove Kjær Andersen

Leif Juul og Hans Rasmussen