Om os
Med det formål at starte en frimærkeklub i Odder, var der ved avertissement i Odder Dagblad indkaldt til stiftende generalforsamling på Odder Centralhotel den 1. marts 1934.


Ved den stiftende generalforsamling blev klubbens 1. formand H. L. Hoffmann. Et af medlemmerne fra den stiftende generalforsamling, Malermester Hermann Hansen, var i over 70 år medlem af klubben, de seneste år som æresmedlem.
Danmarks Filatelist Forbund havde til bestyrelsesmødet den 27. marts 1934, givet svar vedr. ansøgning fra Odder Filatelistklub om optagelse i DFF. Klubben blev optaget den 2. September 1934.

I 1944 blev der afholdt 10 års jubilæumsudstilling, men ellers var det i slutningen af krigen flere besværligheder der skulle overvindes for gennemførelse af klubmøder og generalforsamlinger.

I starten af 90’erne begyndte klubben med de første byttedage på Parkvejens skole, herefter på Amtsgymnasiet og siden 2000 i Hou-hallen.

Frimærkets dag blev afholdt i Odder 1996 med flere dages udstilling i Ford’s lokaler på Banegårdsgade og efterfølgende blev udstillingen flyttet til Amtsgymnasiet hvor den blev vist til byttedagen.

Vore mødeaftener afholdes i Ålykkecentret tirsdag i ulige uger fra sidst i august til først i maj. Der er en god og social atmosfære på møderne.